Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Veiligheid

De hoofdstad van Nederland is een veilige verblijfplaats. Daar mag de stad trots op zijn, en die positie moet Amsterdam ook op z’n minst behouden. Zware criminaliteit, zoals drugsoverlast en vandalisme, is in Amsterdam sinds 2003 sterk afgenomen. Toch zijn we er nog niet. Bewoners van de stad ervaren nog steeds overlast in de vorm van verloedering, burengerucht, overlast van jongeren en discriminatie. D66 vindt dat er naast gerichte acties tegen zware criminaliteit, meer gewerkt moet worden aan dit (on)veiligheidsgevoel. Ook is de balans tussen veiligheid en vrijheid voor D66 van groot belang. Bij de afweging tussen veiligheid en beperking van individuele vrijheden en privacy moet altijd zorgvuldig worden gehandeld.

Een veiliger gevoel voor iedereen.