Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 24 oktober 2021

Stemming Volgorde Kandidatenlijst Verkiezingen 2022

Vanaf maandag 25 oktober 2021, 00:01 uur tot en met maandag 8 november om 23:59 uur is het mogelijk om te stemmen over de kandidaten die zich hebben aangemeld voor de komende verkiezingen voor de gemeenteraad van Amsterdam, de stadsdeelcommissies voor Noord, Zuid, Oost, West, Zuid-Oost, Nieuw-West en Centrum en de bestuurscommissie van Weesp.

Volgens artikel 6.17 van het huishoudelijk reglement kunnen alleen die leden aan de stemming deelnemen die een maand voor de opening van de stemming (25 september 2021) stemgerechtigd waren.

Over de kandidaten die zich hebben gemeld voor een niet verkiesbare plaats op een kandidatenlijst wordt apart gestemd. Dit betekent dat je, als je stemgerechtigd bent voor deze verkiezingen, afhankelijk van het stadsdeel waarin je woont, deel kunt nemen aan drie of vier stemmingen:

  • Een stemming over de kandidaten voor een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst van D66 bij de verkiezingen voor de gemeenteraad van Amsterdam
  • Een stemming over de kandidaten voor een onverkiesbare plaats op de kandidatenlijst van D66 bij de verkiezingen voor de gemeenteraad van Amsterdam
  • Een stemming over de kandidaten voor een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst van D66 bij de verkiezingen voor de stadsdeelcommissie of bestuurscommissie in jouw stadsdeel
  • Een stemming over de kandidaten voor een onverkiesbare plaats op de kandidatenlijst van D66 bij de verkiezingen voor de stadsdeelcommissie of bestuurscommissie in jouw stadsdeel. Deze laatstgenoemde stemming wordt alleen gehouden in de stadsdelen waarvoor zich kandidaten hebben gemeld met een voorkeur voor een onverkiesbare plaats.

Al deze verkiezingen lopen via het portaal van Mijn D66. Je kunt stemmen door in te loggen op het portaal www.mijnd66.nl met je emailadres of lidmaatschapsnummer en je wachtwoord. Door vervolgens naar het menu ‘Stemmingen’ te gaan, kun je zien aan welke stemmingen je kunt deelnemen.

Op de site www.mijnd66.nl staan ook instructies over wat je moet doen als je je inloggegevens niet meer weet. Leden die geen account hebben op mijn d66 en deze ook niet meer kunnen aanmaken, kunnen tot uiterlijk 31 oktober een papieren stembiljet aanvragen bij de verkiezingscommissie van D66 Amsterdam. Dat kan door een mail te versturen aan verkiezingscommissie@d66amsterdam.nl.

Procedure verkiezing gemeenteraad

Er zijn 49 kandidaten voor een verkiesbare plaats voor de gemeenteraad. Je kunt stemmen door minimaal 17 en maximaal alle 49 kandidaten op het stembiljet in te vullen in de volgorde van jouw voorkeur. Het stembiljet bevat ook een optie om het stemadvies te volgen. Als je hiervoor kiest, wordt het stembiljet ingevuld in de volgorde van het stemadvies. De kandidaat die je als eerste noemt krijgt 49 punten. De kandidaat die je als tweede noemt krijgt 48 punten. De kandidaat die je als derde noemt krijgt 47 punten, enzovoort. De eventueel door jou als 49e genoemde kandidaat krijgt 1 punt. Het totaal aantal behaalde punten is bepalend voor de plaats die een kandidaat krijgt op de uiteindelijke kandidatenlijst.

Om voor plaatsing op de kandidatenlijst in aanmerking te komen moet een kandidaat op minimaal 10% van de tijdig binnengekomen geldige stemformulieren worden vermeld.

Over de kandidaten die zich hebben gemeld voor een niet verkiesbare plaats wordt apart gestemd.  Er zijn vier kandidaten voor een onverkiesbare plaats op de lijst voor de gemeenteraad. Je kunt deelnemen aan deze stemming door minimaal 1 en maximaal 4 kandidaten op het betreffende stembiljet te vermelden. De door jou op dit stembiljet als eerstgenoemde kandidaat krijgt 4 punten, de eventueel als tweede genoemde kandidaat krijgt drie punten, enzovoort. De niet-verkiesbare kandidaten worden na afloop van de digitale stemmingen onder aan de interne verkiezingsuitslag geplaatst in volgorde van het aantal behaalde punten in deze aparte stemming.

Samenstelling definitieve kandidatenlijst gemeenteraad

De definitieve kandidatenlijst voor de gemeenteraad telt maximaal 50 kandidaten. Op nummer 1 van de definitieve kandidaten lijst komt onze al eerder verkozen lijsttrekker, Reinier van Dantzig. De eerste 44 kandidaten van de uitslag van de interne verkiezingen komen op de plekken 2 tot en met 45.

Het afdelingsbestuur heeft mandaat om maximaal 5 lijstduwers aan te dragen. De namen van de lijstduwers worden gelijktijdig bekend gemaakt met de uitslag van de interne verkiezing voor de overige kandidaten. Zijn er minder dan 5 lijstduwers, dan worden de beschikbare plekken (vanaf plek 46) aangevuld conform de uitslag van de interne verkiezingen.

Procedure verkiezing stadsdeelcommissies en bestuurscommissie Weesp

De procedure voor de interne verkiezingen voor de stadsdeelcommissies en voor de bestuurscommissies is vergelijkbaar met die voor de gemeenteraad. Daarbij geldt wel dat het aantal kandidaten dat aan de verkiezingen deelneemt per stadsdeel verschillend is en als gevolg daarvan is ook het aantal kandidaten dat minimaal en maximaal op het stemformulier kan worden vermeld verschillend per stadsdeel. Hoeveel kandidaten er zijn en hoeveel daarvan er minimaal vermeld moeten worden op het stemformulier voor een geldige stem is voor alle stadsdelen aangegeven op mijn d66. Het aantal punten dat wordt toegewezen aan de kandidaat die je als eerste op het biljet noemt is steeds gelijk aan het totaal aantal kandidaten dat genoemd kan worden. Het aantal punten dat aan elke door jou daarna genoemde kandidaat is er steeds 1 minder.

Als er voor een bepaalde stemming slechts één kandidaat is, wordt er gestemd volgens artikel 6.24 van het huishoudelijk reglement, volgens welke de kandidaat op de lijst wordt geplaatst als meer dan de helft van de deelnemers aan de stemming voor de verkiezing van de kandidaat stemt.

Voor alle stadsdeelcommissies en voor de bestuurscommissie van Weesp is een lijstadvies opgesteld. Dat betekent dat ook bij deze stemmingen je kunt kiezen voor het volgen van het lijstadvies of voor het vaststellen van een eigen volgorde. Zowel de stemadviezen als de kandidatenoverzichten op alfabetische volgorde (te beginnen met een door loting verkregen letter), zijn te vinden op www.mijnd66.nl. Daarnaast zijn de kandidatenboeken voor de stadsdeelcommissies ook te raadplegen via de websites van de deelafdelingen. Het kandidatenboek voor de bestuurscommissie voor Weesp staat niet op de website, maar wordt door middel van een aparte mail verzonden aan de leden in Weesp en Driemond.

Als zich kandidaten hebben gemeld voor een onverkiesbare plaats wordt hier in het betreffende stadsdeel apart over gestemd. De niet-verkiesbare kandidaten worden na afloop van de digitale stemmingen onder aan de interne verkiezingsuitslag geplaatst in volgorde van het aantal behaalde punten in deze aparte stemming.

Samenstelling definitieve kandidatenlijst bestuurscommissie Weesp

Voor de bestuurscommissie voor Weesp-Driemond is Ron Anches reeds gekozen als lijsttrekker. Dat betekent dat hij op plaats 1 op de kandidatenlijst zal worden geplaatst. De plaatsen 2 en verder worden ingevuld aan de hand van de uitslag van de interne stemmingen. Om voor plaatsing op de lijst in aanmerking te komen moet een kandidaat op minimaal 2% van de stembiljetten zijn vermeld. Het bestuur is door de ledenvergadering gemachtigd om hier maximaal 2 lijstduwers aan toe te voegen.

Samenstelling definitieve kandidatenlijsten stadsdeelcommissies

Voor de stadsdeelcommissies voor Noord, Zuid, Oost, West, Zuid-Oost, Nieuw-West en Centrum zijn geen aparte lijsttrekkersverkiezingen gehouden. Dat betekent dat de kandidatenlijsten voor deze verkiezingen vanaf plaats 1 zullen worden ingevuld aan de hand van de uitslag van de interne stemmingen. Om voor plaatsing op de lijst in aanmerking te komen moet een kandidaat op minimaal het percentage van de stembiljetten zijn vermeld dat door de ledenvergadering van de betreffende deelafdeling is vastgesteld.

Als er in jouw deelafdeling nog een nadere presentatiemogelijkheid voor de kandidaten plaatsvindt, ben of word je hierover apart geïnformeerd door het bestuur van je deelafdeling.

Vriendelijke groeten,

Verkiezingscommissie D66 Amsterdam

Thema

GR2022

Lees meer