Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 25 juli 2017

Stevigere inzet op inkoop bij sociale firma’s

D66 wil dat de gemeente steviger inzet op de inkoop bij sociale firma’s. In een motie samen met de PvdA en GroenLinks pleit D66 voor een aanpassing in de aanbestedingsmethodiek zodat sociale firma’s sneller en op meer opdrachten van de gemeente kunnen reageren. Daarmee kunnen deze firma’s meer mensen met een arbeidsbeperking naar werk begeleiden of zinvolle dagbesteding verzorgen. D66-raadslid en woordvoerder werk en inkomen Ariëlla Verheul: “Het is goed dat steeds meer bedrijven en organisaties ondernemen met een ideële doelstelling, bijvoorbeeld door te kiezen voor personeel met een arbeidsbeperking. Als grootste gemeente van Nederland kunnen we deze sociale firma’s een boost geven door hen vaker opdrachten te verstrekken.”

Inkoop bij sociale firma’s

Een sociale firma is een bedrijf dat zich zowel richt op winstgevendheid als op het creëren van werk of dagbesteding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Verheul: “Vaak zijn sociale firma’s kleine bedrijven met een beperkt aantal mensen in dienst. Daarom moet de gemeente ook overwegen om gedeelten van grote opdrachten bij sociale firma’s onder te brengen. De inkoop bij sociale firma’s moet een stuk ambitieuzer. Dat is goed voor de economie én voor de maatschappij.”

Maatschappelijk verantwoord

De inkoop bij sociale firma’s is afgelopen jaren gestagneerd ondanks de wens van de raad om sociale firma’s beter te ondersteunen. Verheul: “We moeten de inkoop zo inrichten dat sociale firma’s meer dan nu kans hebben op opdrachten van de gemeente. Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft de toekomst, dat moeten we als stad stimuleren”.