Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 17 september 2020

Structureel onderzoek naar discriminatie

In Amsterdam worden serieuze stappen gezet om alle vormen van discriminatie tegen te gaan. Wat echter achterblijft is het inzicht in de omvang, oorzaak en herkomst van discriminatie, racisme, antisemitisme en moslimhaat. Dankzij Raadslid Jan-Bert Vroege wordt hier nu extra aandacht aan gegeven.  

D66 heeft vorig jaar al een voorstel ingediend om een plan te ontwikkelen om omvang, oorzaak en herkomst van discriminatie, racisme, antisemitisme en moslimhaat in Amsterdam structureel kwantitatief en kwalitatief te onderzoeken. Dit voorstel is vorig jaar aangenomen in de gemeenteraad en inmiddels zijn de plannen opgesteld om hier meer inzicht in te verschaffen. Daarmee kan er effectiever beleid opgesteld worden om discriminatie in onze maatschappij tegen te gaan.

‘‘Als we discriminatie effectief willen aanpakken in Amsterdam dan moeten we beter inzicht krijgen in de omvang, oorzaak en herkomst van discriminatie en racisme.’’ Aldus Raadslid Jan-Bert Vroege. Hij is blij dat er nu eindelijk een plan op tafel ligt en de eerste stappen gemaakt worden. Aanvullend op de al lopende activiteiten zal er nu extra aandacht besteed worden aan onderzoek naar de omvang, oorzaak en herkomst van discriminatie.

Wil je hier meer over lezen? Klik hier voor een uitgebreider verslag.