Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 21 oktober 2017

Succesvolle bijeenkomst plannen Sluisbuurt

Op 18 september 2017 hield raadslid Bart Vink op het Zeeburgereiland samen met de Kennisgroep Fysiek een avond over de Sluisbuurtplannen van het college. Tijdens de avond lichtten Jos Gadet (hoofdplanoloog gemeente Amsterdam) en Mirjana Milanović (senior hoofdontwerper gemeente Amsterdam) deze plannen voor de Sluisbuurt toe. De avond gaf D66-leden de kans input mee te geven voor de behandeling in de raad en leverde een helder beeld op.

D66 is blij met de plannen voor de Sluisbuurt op het Zeeburgereiland. De locatie is uniek. Het ligt dicht bij de stad én aan het water. Er zijn kansen voor een aantrekkelijk, hoogstedelijk woon- en leefklimaat, met woningen in een hoge dichtheid, en enkele echt hoge woontorens. De buurt is een kans om kwaliteit (en diversiteit) aan de stad toe te voegen. Die kans moeten we niet voorbij laten gaan. Het moet dus geen monofunctionele buurt worden, maar juist een met wonen, onderwijs, recreatie, en andere voorzieningen, een gevarieerd aanbod aan woningen in middelhoogbouw en hoogbouw, leefbaar en met vooral veel ruimte voor voetgangers en fietsers.

Aandachtspunten Sluisbuurt

De sessie leverde ook drie punten op waarvoor de leden extra aandacht willen:

  1.  Voor D66 is het essentieel dat de woningen groter worden dan het college voorstelt. Dat geldt met name voor de woningen in het middensegment. Jonge gezinnen moeten voldoende woonruimte krijgen. Maak je woningen te klein, dan verhuizen mensen uiteindelijk gauw weer door. Dat is niet goed voor de sociale samenhang van de buurt. Bovendien komt de buurt dan niet voldoende ten goede aan Amsterdamse gezinnen met een inkomen. Terwijl dat nu juist een van de uitgelezen kansen voor deze buurt is. Het Amsterdamse tekort aan dergelijke woningen maakt de noodzaak om te zorgen voor voldoende grote gezinswoningen in het middensegment nog groter.
  2. Een tweede voorwaarde voor succes is de bereikbaarheid. Die is nu al lastig, maar wordt nog lastiger met alle nieuwe woningen in de Sluisbuurt (en ook elders op het Zeeburgereiland en IJburg). Goede ontsluiting met het openbaar vervoer, maar ook met fiets en auto, is essentieel en nu nog niet op orde. Een verkeersinfarct moet worden voorkomen. Gelijktijdig met de ontwikkeling van de buurt moet daarom een mobiliteitsplan worden opgesteld en er moet ‘geen spa de grond in’ voordat dat er is. Daarbij is doortrekking van de tram, aanpassing van de wegen en een nieuwe fietsverbinding naar het Oostelijk Havengebied hard nodig. Er moet dan trouwens wel oog zijn voor de effecten op bereikbaarheid én leefbaarheid binnen en buiten de Sluisbuurt, ook wat betreft de nieuwe fietsverbinding.
  3. Een derde aandachtspunt is levendigheid. Het is belangrijk de buurt vanaf het begin echt tot leven te wekken met stedelijke functies, bijvoorbeeld in plinten van gebouwen. Een heel mooi voorbeeld is ook het Ramses Shaffyhuis aan de Oostelijke Handelskade. Dit is een plek waar kunstenaars, jong en oud, wonen en atelierruimte hebben. Zoiets zouden we ook in de Sluisbuurt moeten realiseren. Ook moet gekeken worden hoe een recreatieve oever / wandelboulevard / board walk langs het water gerealiseerd kan worden waar mensen kunnen wandelen, een terrasje pakken of van het water kunnen genieten.

Voor deze drie punten heeft Bart Vink in de gemeenteraad op 27 september 2017 drie moties ingediend die het alle drie haalden. Er moet nog veel werk worden verzet, maar er is daarmee nu al alle reden om extra blij te zijn met de Sluisbuurt zoals die er de komende jaren gaat komen.