Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 17 juni 2017

Raad komt met extra pakket maatregelen voor toegankelijkheid

D66, SP, VVD, GroenLinks en PvdA komen met een pakket aan maatregelen om de toegankelijkheid van de stad te verbeteren voor mensen met een beperking. De partijen willen een toegankelijkheidsfonds van 5 miljoen euro om te investeren in de sociale en fysieke toegankelijkheid van de stad. Daarnaast moet de stadsergonoom, die in de gaten houdt of projecten in de openbare ruimte voldoen aan toegankelijkheidseisen, een zwaardere rol krijgen en eerder betrokken worden bij bouwprojecten. Ook moet de gemeente zelf het goede voorbeeld geven met de eigen organisatie door de raadszaal en website toegankelijker te maken voor mensen met een beperking.

D66-raadslid Meltem Kaya: “Komende jaren breidt de stad flink uit en wordt er veel aan de weg gewerkt. Al die vernieuwde en nieuwe plekken moeten veel toegankelijker worden dan grote delen van de stad nu zijn. In Amsterdam moet je ongeacht je leeftijd of beperking mee kunnen doen. Toegankelijkheid moet veel meer het uitgangspunt worden.”

VN-verdrag

Op 14 juni 2016 heeft Nederland het VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd. Amsterdam moet nu het goede voorbeeld geven en het voortouw nemen in het maken van afspraken voor een inclusieve stad. GroenLinks-raadslid Femke Roosma: “Dat betekent dat we als gemeente eerst naar onszelf moeten kijken door bijvoorbeeld de toegankelijkheid van het stadhuis en de gemeentelijke website te verbeteren. Het is onacceptabel dat gemeentelijke voorzieningen niet toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.” SP-raadslid Nelly Duijndam: “Ook in onze eigen raadszaal moeten rolstoelgebruikers en mensen die slecht ter been welkom zijn. Op het gebied van toegankelijkheid moet echt een omslag plaatsvinden. Dit geldt zowel voor de gemeente, als voor ondernemer en dienstverleners in de stad. Nog te vaak lopen mensen met een beperking tegen sociale en fysieke obstakels aan. Met deze voorstellen willen we ervoor zorgen dat knelpunten snel weggenomen kunnen worden.”

Nieuwe plekken toegankelijker

Wanneer straten opnieuw worden aangelegd wordt er tegelijkertijd gewerkt aan de toegankelijkheid van bijvoorbeeld trottoirs en bushaltes. Maar nog te vaak worden tijdens werkzaamheden obstakels achtergelaten zoals bij metrohalte Waterlooplein. VVD-raadslid Samira Bouchibti: “Schoon, heel en veilig is al een coalitieprioriteit en met deze aanvullende voorstellen willen we ervoor zorgen dat mensen met een beperking hier meer van profiteren. Gewoon naar je werk kunnen gaan zonder obstakels moet geen luxe zijn maar is een recht. Het is goed dat Amsterdam haast maakt met het toegankelijker maken van de stad.”