Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 6 augustus 2021

Update Bestuurlijk Stelsel

De inrichting van het bestuurlijk stelsel in Amsterdam gaat veranderen. Saai? Wel nee! Dit gaat impact hebben op de democratie die het dichtste bij jou als Amsterdammer staat! De gemeenteraad heeft ingestemd met een reeks aan wijzigingen die het democratisch gekozen lokaal bestuur zal versterken. Daar heeft D66 met een aantal voorstellen aan bij kunnen dragen. In dit stuk nemen we je mee in de belangrijkste wijzigingen.

Wil je weten hoe het huidig bestuurlijk stelsel is ingericht klik dan hier.

Noodzaak nieuw stelsel
Het oude stelsel stamt uit 2018 en heeft in de huidige bestuurlijke periode hier en daar tekorten getoond. In de basis blijft het stelsel na de vernieuwingen hetzelfde maar de tekorten uit het huidig stelsel zijn met een reeks aan vernieuwingen verbetert. Er wordt een basis gelegd voor een stelsel dat het lokale bestuur meer zeggenschap geeft, met duidelijke bevoegdheden, goede sturingsmogelijkheden, tegenspraak op stadsdeelniveau en een stelsel dat de invloed van de bewoners vergroot. Raadslid Jan-Bert Vroege: ‘‘Het huidig stelsel is in de basis een goed systeem. Echter functioneerde het niet optimaal omdat er te veel onduidelijkheden waren in de verdeling van machten en wie welke bevoegdheden heeft. De vernieuwingen moeten hier duidelijkheid in scheppen.’’

Belangrijkste vernieuwingen
Bestuurscultuur en bevoegdheden          
De strekking van de vernieuwingen is om de positie van de stadsdeelcommissies te verstevigen en de verantwoordelijkheden die zij dragen beter te verankeren in het beleid en de bestuurscultuur. Zo is er afgesproken dat de bevoegdheden en instrumenten van de stadsdeelcommissies expliciet vastgelegd gaan worden. Tevens kan een meerderheidsadvies of voorstel van de stadsdeelcommissie enkel nog met zeer zwaar wegende redenen worden afgewezen. Daarnaast wordt de ambtelijke ondersteuning versterkt, de vergoeding voor commissieleden verbetert en zullen stadsdeelcommissies budgetrecht krijgen.Ook zal er een optie uitgewerkt worden om gevraagd of ongevraagd een motie in te dienen vanuit de stadsdeelcommissie om hiermee de mening van de stadsdeelcommissie kenbaar te maken bij de gemeenteraad.

Verkiezingen
De stadsdeelcommissies zullen weer per stadsdeel verkozen worden en niet meer per gebied. Dit heeft het voordeel dat een verhuizing binnen het stadsdeel geen probleem hoeft te zijn voor het aanhouden van een zetel in de stadsdeelcommissie en daarmee de continuïteit van kennis en kunde bewaard blijft. Tevens zullen er minstens 11 zetels per stadsdeel komen en zal het aantal zetels meegroeien met de prognose in woningbouw in een betreffend stadsdeel. Daarnaast zullen er meer mensen kunnen stemmen en verkozen kunnen worden. Het actief en passief kiesrecht wordt verlaagt naar 16 jaar voor de stadsdeelcommissies. Ook zullen niet EU-burgers sneller mee kunnen doen aan de lokale democratie door de onafgebroken periode van bewoning van 3 naar 2 jaar in Nederland te verlagen. Raadslid Vroege: ‘‘Jonge Amsterdammers vanaf 16 jaar kennen hun directe omgeving als geen ander. Zij hebben veel goede en verfrissende ideeën voor hun buurten. Het is belangrijk om hen jong te betrekken bij de lokale democratie. Zo kunnen zij al jong leren hoe onze maatschappij functioneert en zich ontpoppen tot betrokken en actieve burgers.’’

Participatie en toegankelijkheid
Om bewoners beter te betrekken bij de lokale democratie zal er een bewonersloket opgezet worden waarmee de toegankelijkheid tot informatie wordt verbeterd. Daarnaast zijn er verscheidene participatie elementen toegevoegd zoals de mogelijkheid van de stadsdeelcommissie om een bewonerspanel in te schakelen om een mening te vormen op een bepaald onderwerp. Ook wordt er gekeken naar de leermomenten in de participatie de afgelopen jaren en wordt de uitkomst van relevante evaluaties meegenomen in de vastlegging van het nieuwe bestuurlijk stelsel.

Wil je meer weten? Klik dan hier. Let op dit is de raadsvoordracht, hierop zijn wijzigingen door moties en amendementen van de Raad (nog) niet doorgevoerd.