Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 16 september 2021

Vaccinatiegraad onder jongeren moet omhoog!

De vaccinatiegraad onder jongeren is relatief laag. Naar aanleiding van een voorstel van D66 Amsterdam zal er rondom middelbare scholen een mobiele priklocatie komen die tegelijkertijd met voorlichting op scholen de vaccinatiegraad poogt omhoog te krikken. Raadslid Sjoerd Warmerdam: ‘‘Het is van het grootste belang dat de drempel om een prik te halen zo laag mogelijk is. Door vlakbij scholen een vaccinatiebusje te plaatsen in combinatie met voorlichting op scholen moeten we hier een flink slag in kunnen maken.’’

Actief vaccinatiedrempel verlagen
Het is belangrijk dat scholieren zo min mogelijk drempels ervaren om zich te laten vaccineren. Op scholen gaat al voorlichting gegeven worden om scholieren te informeren over het belang en de noodzaak om een prik te halen. Nu komt daar ook nog bij dat er naast de voorlichting ook een mobiele priklocatie in de buurt van de school komt te staan. Mochten leerlingen na de voorlichting een prik willen halen dan zal er in dezelfde week van de voorlichting nog een mobiele priklocatie in de buurt van de school staan. Raadslid Warmerdam: ‘‘Als scholieren na de voorlichting een vaccinatie willen dan moeten ze niet afhaken doordat een afspraak maken en naar een GGD locatie te gaan ‘te veel gedoe’ is. Daar kan deze mobiele priklocatie een verschil in maken.’’

Achterblijvende vaccinatiegraad jongeren
De vaccinatiegraad in Amsterdam in het algemeen en onder jongeren in het bijzonder blijft achter op het landelijk gemiddelde. Het is van groot belang voor de bestrijding van het coronavirus dat de dekkingsgraad met het vaccin zo hoog mogelijk ligt. Ook jongeren maken hier deel van uit en ten behoeve van de bestrijding zou de vaccinatiegraad onder deze groep moeten stijgen. Raadslid Warmerdam: ‘‘De vaccinatiegraad blijft met name onder jongeren nog achter. Het is van groot belang om meer aandacht te besteden aan de vaccinaties onder deze groep.’’