Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 24 april 2017

Een verbeterd aanbod voor erfpachters

Het Amsterdamse college heeft een verbeterd aanbod voor erfpachters bekend gemaakt om voor altijd af te kopen, of over te stappen op een voorspelbare jaarlijkse betaling. D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig is blij dat er een verbeterd voorstel is: “Dit tweede voorstel is beter, eerlijker en goedkoper voor Amsterdamse erfpachters. Deze verbeteringen zijn binnen de huidige coalitie het best haalbare. We hadden nog liever gehad dat huiseigenaren de grond daadwerkelijk kunnen kopen, maar we zijn blij dat deze deal er is. Het is nu zaak dat uitgewerkt wordt wat de effecten van dit voorstel zijn voor individuele Amsterdammers. Die doorrekening wachten we af om te beoordelen of het inderdaad aan onze verwachtingen voldoet.” De gemeenteraad neemt voor de zomer een besluit over het nieuwe voorstel.

Kosten erfpachter nemen af

Het nieuwe voorstel komt tegemoet aan een aantal fundamentele bezwaren die de D66 fractie had tegen de eerdere versie van het voorstel. Allereerst wordt de opstalwaarde beter berekend waardoor een groter deel van de WOZ-waarde aan de erfpachter wordt toegekend. Daarnaast is er een bovengrens gesteld aan het percentage van de WOZ-waarde dat aan de grond wordt toegerekend. Dit kan in het nieuwe voorstel nooit hoger dan 49% zijn. Ook is er een extra korting van 25% op de grondwaarde toegevoegd, waardoor de kosten voor de erfpachter verder afnemen. Tot slot kunnen erfpachters tot 2020 beslissen of ze willen overstappen op basis van de WOZ-waardes van 2014. Deze liggen fors lager dan de huidige marktwaarde.

Beter voorstel, meer tijd om te beslissen

De D66 fractie beschouwt de hoofdlijnen zoals die binnen de coalitie zijn onderhandeld als een grote verbetering.Woordvoerder Joris van Osselaer: “We hadden nog een aantal zaken anders gewild, maar we kunnen ons achter dit onderhandelingsresultaat scharen omdat onze verwachting is dat op basis van deze overeenkomst hele grote groepen erfpachters tegen een goede, aantrekkelijke prijs over zullen kunnen stappen. Zij zijn dan voor altijd verlost van de onzekerheid van het oude erfpachtsysteem.”