Steun ons en help Nederland vooruit

Gemeenteraadsverkiezingen 2022 en de Vereniging

Bovenaan de lijst van prioriteiten van de afdeling D66 Amsterdam staan de politiek en de leden. Redelijk logisch voor een politieke partij. Als vereniging kunnen we daaraan op verschillende manieren invulling geven. 

Onder de politieke component scharen we de Permanente Programma Commissie (PPC) die onder meer elke vier jaar verantwoordelijk is voor het D66-verkiezingsprogramma voor Amsterdam. Onder de PPC functioneren de tien kennisgroepen. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan het politieke debat en de meningsvorming over relevante maatschappelijke thema’s in de stad. Regelmatig gaan we de straat op om campagne te voeren. Niet alleen door te vertellen waar wij voor staan maar ook om op te halen wat er in de stad leeft. ‘In gesprek met’ noemen we dat.

Daarmee zijn we beland bij de andere component, de leden. Specifieker, de leden van D66 die binnen de gemeente Amsterdam wonen. Zij kunnen deelnemen aan onze evenementen en opleidingen. Of zich aansluiten bij een van de initiatieven die binnen D66 Amsterdam zijn ontstaan. Actief worden voor D66 Amsterdam. Het vacature-overzicht wordt regelmatig ververst. Ook kunnen zij hun gezicht laten zien op stadsdeelniveau en daar actief worden. Een jonger deel van ons ledenbestand heeft vaak een combi-lidmaatschap op de Jonge Democraten (JD).

Binnen een politieke partij is het van belang dat goed geregeld is hoe de besluitvorming tot stand komt. Daarvoor hebben we reglementen. En een besluitvormingscommissie die er op toeziet dat deze correct worden toegepast.

Tenslotte, in 2016 vieren we het jubileum. D66 bestaat 50 jaar en dat laten we landelijk en lokaal niet ongemerkt voorbijgaan. Zo produceerden wij het boek ‘Lastig en Levendig’, waarin een halve eeuw D66 in Amsterdam is beschreven en vastgelegd voor de toekomst.

Laatst gewijzigd op 30 maart 2021