Steun ons en help Nederland vooruit

Amendementen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Amsterdamse leden konden tot en met 1 november amendementen indienen op het concept verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Zondag 21 november worden deze amendementen behandeld en wordt het D66 verkiezingsprogramma vastgesteld op de afdelingsvergadering. Een overzicht van de ingediende amendementen en de adviezen van de Permanente Programmacommissie (PPC) zijn terug te vinden in de vergaderstukken van de AAV, op onze website. De PPC heeft de amendementen voorzien van de volgende adviezen: neutraal, overnemen, ontraden of gewijzigd overnemen.

Hier staan de amendementen met de adviezen van de PPC op volgorde van de regelnummers van het concept verkiezingsprogramma.

We willen alle amendementen op een zorgvuldige wijze behandelen. Hier vindt u de procedure waarin staat hoe wij dit willen doen.

Over een aantal amendementen vindt nog overleg plaats tussen de indieners en de PPC. Als dat leidt tot intrekking, wijziging of samenvoeging van amendementen of tot een wijziging van het advies, dan zal dat worden weergegeven in een update van het amendementenoverzicht, dat zaterdag 20 november op de website beschikbaar wordt gesteld. 

Amendementen met advies “overnemen” worden niet apart behandeld. We stellen voor om deze aan het begin van de bespreking van het verkiezingsprogramma direct aan te nemen, zonder verdere behandeling. Als een lid een overgenomen amendement toch wil behandelen of apart in stemming wil brengen, moet dat uiterlijk voor het begin van het agendapunt dat gaat over de behandeling van het Verkiezingsprogramma, worden aangegeven

Insprekers en indieners hebben 30 seconden om een amendement toe te lichten of om op te reageren. We raden alle indieners en anderen die het woord willen voeren daarom aan om zich voor te bereiden op beperkte spreektijd. 

We verheugen ons op een goede AAV met mooie inhoudelijke discussies. Voor vragen contacteer de PPC via ppc.d66amsterdam@gmail.com

Mede namens de PPC,

Krista Jansen & Anne Breure
Vicevoorzitter Politiek – Bestuur D66 Amsterdam

Laatst gewijzigd op 16 november 2021