Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuurscommissieverkiezingen 2022 – Weesp

Bestuurscommissieverkiezingen 2022 – Weesp 

Op 16 maart 2022 vinden de volgende bestuurscommissieverkiezingen plaats. D66 gaat in Weesp uiteraard voor een mooie uitslag!

Op deze pagina is alle informatie te vinden over de bestuurscommissieverkiezingen van 2022. Deze informatie zal continue van updates voorzien worden. Heb je nu vragen? Stuur dan vooral een bericht naar bestuur@d66amsterdam.nl.

Er zijn diverse instellingsbesluiten vastgesteld voor de afdelingsverkiezingscommissie (AVC), Lijstadviescommissie (LAC), Wethoudersadviescommissie (WAC) en tot slot de Evaluatiecommissie (EC). Weesp, als onderdeel van de afdeling Amsterdam, zal ook gebruik maken van de Amsterdamse afdelingsverkiezingscommissie.

Afdelingsverkiezingscommissie (AVC)

De verkiezingscommissie wordt door de ledenvergadering ingesteld voor het waarborgen van een onpartijdige voortgang van de kandidaatstellingsprocedure. De verkiezingscommissie is verantwoordelijk voor de procedures die gelden voor het samenstellen van de kandidatenlijst. De verkiezingscommissie is belast met:

  1. Het informeren van de leden over de wijze waarop de kandidaatstellingsprocedure verloopt, alsmede het beschikbaar stellen van het kandidaatstellingsformulier.
  2. De controle en verificatie van de informatie van de kandidaten en de informatieverstrekking over de kandidaten aan de leden.
  3. Het organiseren en vaststellen van de stemmingen en het bekendmaken van de uitslag ervan.
  4. De indiening van de definitieve kandidatenlijsten voor de verkiezingen bij het betreffende hoofdstembureau op de Dag der Kandidaatstelling, zoals door de Kieswet is voorgeschreven.

Het lidmaatschap van de verkiezingscommissie is onverenigbaar met het kandidaat zijn voor de kandidatenlijst en met het lidmaatschap van de lijstadviescommissie (art. 2.5 lid 6 HR).

De leden van de AVC zijn, Sabrina van Eijs, Boudewijn Oranje, Jorn van Breukelen, Kees Bezemer, Freek van der Meer, Jolien van Woudenberg, en Eddie Pelle. Secretaris (A. Doijer) is de vertegenwoordiger vanuit het bestuur.

Campagne

Uiteraard kunnen we een campagne niet voeren zonder jouw hulp! Wil je meehelpen met de campagne? Denk bijvoorbeeld aan het meedenken over de campagnestrategie, canvassen (langs de deuren gaan), flyers bezorgen of meehelpen met de online communicatie (video, content of sociale media)?

Neem dan contact op met Jacco Jochemsen (via: campagne@d66amsterdam.nl).

Evaluatiecommissie (EC)

De evaluatiecommissie (VEC) evalueert het proces van deelname aan de verkiezingen. De exacte scope van de evaluatie zal worden beschreven in het instellingsbesluit van de EC die nog aan de leden zal worden gepresenteerd. De leden van de EC worden nog bekend gemaakt.

Andere vragen?

Heb je vragen over de stadsraadverkiezingen van 2022? Neem contact op met ons via bestuur@d66amsterdam.nl. We helpen graag en denken graag met je mee.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder staan de deelnamenbesluiten van Weesp. Daarin staat additionele informatie m.b.t. kandidatuur eisen en profielen.

Deelnamenbesluit Weesp

Laatst gewijzigd op 5 januari 2022