Steun ons en help Nederland vooruit

Vacatures en talentencommissie

D66 is altijd op zoek naar vrijwilligers die zich in willen zeggen voor de partij! Heb je interesse, neem dan contact op met de talentencommissie (zie hieronder) of het bestuurslid verantwoordelijk voor talenten.
 
 
 
 
 

Vacatures

 

Kandidaat dagelijks bestuurders stadsdelen

Na de verkiezingen verandert het bestuurlijk stelsel van Amsterdam. Per stadsdeel wordt door het college een dagelijks bestuur van drie personen benoemd. Daarnaast wordt door de inwoners een stadsdeelcommissie gekozen. Deze stadsdeelcommissie bestaat uit vertegenwoordigers uit de gebieden.

In het nieuwe stelsel worden de advisering en uitvoering losgekoppeld. De dagelijks bestuurders krijgen nog meer dan nu de taak het beleid van het college naar het stadsdeel te vertalen en uit te voeren. De stadsdeelcommissies gaan advies geven over alle lokale aspecten.

D66 Amsterdam zoekt ambitieuze kandidaten met passie voor de stad én voor het sociaalliberale gedachtegoed, die na de verkiezingen en onderhandelingen plaats willen nemen in een van de zeven dagelijks besturen. Om de stad ook in de komende raadsperiode goed te besturen en om alle inwoners van Amsterdam de kansen te bieden die ze verdienen. Uiteraard geldt hier het voorbehoud dat D66 onderdeel van een nieuw te vormen coalitie is.

Profiel dagelijks bestuurder

Secretaris

Het bestuur van de afdeling van D66 Amsterdam is op zoek naar een secretaris. De secretaris is zowel het organisatorische als het procedurele geweten van het bestuur. De secretaris zorgt voor een goede interne en externe communicatie en onderhoudt contacten met de secretarissen van de deelafdelingen en de secretarissen uit de zeven grootste steden.

Wie kan zich kandideren?


Leden die stemgerechtigd en minimaal een half jaar lid zijn, kunnen zich kandideren voor secretaris door een
mail te sturen via secretaris@d66amsterdam.nl. De aanmeldingstermijn sluit op 26 maart 2018 om 24:00 uur. De verkiezing vindt plaats op 21 april 2018 tijdens de algemene afdelingsvergadering.

Profiel secretaris

Vicevoorzitter Organisatie

Het bestuur van de afdeling van D66 Amsterdam is op zoek naar een vicevoorzitter Organisatie. De vicevoorzitter Organisatie is de spil van de verenigingsactiviteiten, die samenhangen met activering, talentontwikkeling, en opleiding van de D66 leden in Amsterdam. Zonder de betrokkenheid en inzet van onze leden kan de vereniging niet succesvol zijn. Gezien de grootte van de afdeling Amsterdam (3.800 leden) en daarmee samenhangende complexiteit moet de vicevoorzitter Organisatie in het bijzonder goed kunnen ‘aansturen’ en begeleiden van commissies en activiteiten, zoals bijvoorbeeld de Talentencommissie, het Masterclassteam, en de Evaluatiecommissie.

Wie kan zich kandideren?


Leden die stemgerechtigd en minimaal een half jaar lid zijn, kunnen zich kandideren voor vicevoorzitter Organisatie door een mail te sturen via secretaris@d66amsterdam.nl. De aanmeldingstermijn sluit op 26 maart 2018 om 24:00 uur. De verkiezing vindt plaats op 21 april 2018 tijdens de algemene afdelingsvergadering.

Profiel vicevoorzitter Organisatie

Permanente talentencommissie

De Permanente telentencommissie (PTC) bevordert voor D66 de afstemming tussen vraag naar en aanbod van talentvolle leden. Dit wordt binnen Amsterdam en de directe omgeving gedaan voor zowel de politiek als de vereniging. Ook zoekt de PTC naar D66’ers die geschikt zijn voor functies in het maatschappelijke middenveld.

De PTC wil een verzamelpunt zijn van leden die actief (willen) worden. Binnen de vereniging zoeken ze dan ook actief naar mogelijkheden om kansen voor talentvolle leden te creëren. De toevoeging ‘permanent’ duidt erop dat de commissie voortdurend bezig is om D66-leden te scouten die actief willen worden en capabel zijn. De PTC begeleidt hen ook eventueel daarbij.

Ben je lid en wil je actief worden? Neem dan contact op met Joep Blaas, voorzitter van de PTC.

Laatst gewijzigd op 5 maart 2018