Steun ons en help Nederland vooruit

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Op 20 oktober presenteerde Reinier van Dantzig bij Park Politiek op AT5 het D66-verkiezingsprogramma voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Met dit programma legt de partij haar visie neer voor de groeiende stad. D66 stelt een fikse hervorming van de vastzittende woningmarkt voor, door het aandeel betaalbare middenhuurwoningen flink te vergroten. Daarnaast wil D66 investeren in onderwijs, bereikbaarheid en duurzaamheid.

Lees hier het verkiezingsprogramma D66: Gelijke kansen, gezonde groei, goed wonen

Reinier van Dantzig: “Ongelijkheid op de woningmarkt tussen wijken voltrekt zich ook naar de scholen en een veiligheid in de buurt. Die ongelijke kansen is waar D66 al jaren tegen strijdt. D66 wil gelijke kansen voor iedereen in Amsterdam”.

Woningmarkt hervormen
D66 wil 50,000 woningen in Amsterdam bouwen, waaronder minimaal 8.000 nieuwe studentenwoningen. D66 pleit er daarnaast voor om sociale huurwoningen buiten de ring te verkopen om daarmee middensegment toe te voegen en om binnen de ring corporatiewoningen te bestemmen voor middenhuur. Alle nieuwbouw wordt energieneutraal en circulair ontwikkeld. Voor de bestaande bouw wil D66 een ‘Deltaplan Aardgasvrij’ inzetten, waarbij de partij met een ambitieus plan financiering bij pensioenfondsen wil ophalen om niet huis voor huis, maar buurt voor buurt van het aardgas te koppelen.

Gelijke kansen voor iedereen
Met het techniekonderwijs wordt intensief samengewerkt om de vacatures in te vullen die zullen ontstaan bij de verduurzamingslag. Van Dantzig: “Het gaat heel goed in Amsterdam, maar we moeten blijvend investeren in onderwijs en de kansen op werk om iedereen mee te laten doen”. D66 wil daarom net als vorige periode veel geld vrijmaken voor het onderwijs en bijzondere aandacht geven aan het MBO. Ook wil de partij experimenteren om mensen de ruimte te geven aan het werk te gaan, zonder dat ze direct het recht op een uitkering verliezen. Amsterdammers die van beroep willen veranderen biedt de partij een renteloze lening voor herscholing aan.

Leefbaarheid in een groeiende stad
In een leefbare stad is veel groen en adem je gezonde lucht in. D66 wil daarom zo snel mogelijk naar uitstootvrij verkeer en een autoluwe binnenstad, aangevuld met nieuwe OV-verbindingen, met name naar de nieuwe wijken in de stad. Ook pleit de partij voor een broedplaats in de openbare ruimte en meer betaalbare ruimte voor creatieven. Van Dantzig: “We willen een pas op de plaats maken met het verkopen van gemeentelijk vastgoed. Dit benutten we voortaan als ruimte voor kunst en cultuur en het vestigen van ateliers en broedplaatsen.” Bestrijding van overlast en drukte wordt ingezet vanuit de gedachte dat de vervuiler betaalt. De toeristenbelasting gaat daarom omhoog en fastfoodketens worden aangesproken op zwerfvuil. D66 wil de maximale duur voor vakantieverhuur terugbrengen van 60 naar 30 dagen.

Lees hier het verkiezingsprogramma D66: Gelijke kansen, gezonde groei, goed wonen

De leden van D66 konden nog wijzigingsvoorstellen indienen voor het programma, waarna het op 25 november tijdens een afdelingsvergadering is vastgesteld. Een overzicht van de ingediende amendementen kunt u hier vinden. Een nadere toelichting van het bestuur kunt u hier vinden.

Amsterdammers met suggesties, vragen of opmerkingen, zowel inhoudelijke als rond de totstandkoming van het verkiezingsprogramma, kunnen contact opnemen met de programmacommissie via het mailadres: ppc@d66amsterdam.nl.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018