Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 15 oktober 2021

VKP samenvatting – Klimaat: do or die     

We zitten in de grootste crisis ooit. Een crisis die zo allesomvattend is dat het aan de basis ligt van alle andere problemen en zorgen in de stad. Dit is de deciding decade. Dit is het moment om nog in te grijpen. Wij kunnen de klimaatcrisis nu nog afwentelen. Het is do or die. Het is kiezen voor onze kinderen. Het is kiezen voor de toekomst van de stad. Het is kiezen vóór het klimaat. We moeten onze CO2 uitstoot drastisch verminderen, D66 heeft de ambitie de doelstelling voor CO2-reductie te verhogen: van 55% naar 60% in 2030. Daarbij moeten we alles uit de kast trekken, door te isoleren, transitie naar circulair aan te slingeren én iedereen (financieel) in de gelegenheid te stellen om een steentje te kunnen bijdragen.

Isoleren
Isoleren is hét sleutelwoord voor het verminderen van ons energieverbruik. Bovendien levert het flinke financiële besparingen op. Tegelijkertijd zien we dat de arbeidsmarkt voor technici krap is en dat technische opleidingen in Amsterdam te weinig aanwas hebben. Daarom komt er een grootstedelijk circulair isolatieprogramma met onder andere onderwijsinstellingen. Hierdoor kunnen jongeren  doorstromen naar een technisch beroep dat bijdraagt aan de verduurzaming van onze stad, een win-win. D66 staat daarnaast voor klimaatrechtvaardigheid. We vinden dat de rekening van verduurzaming niet onevenredig bij de armste mensen mag komen te liggen, of dat zij blijven zitten met de laatste fossiele problemen. Daarom verdubbelen we, naast andere maatregelen, de korting die gegeven kan worden op de leges voor een omgevingsvergunning bij een duurzame verbouwing: van maximaal €25.000 per project naar €50.000 per project. Ook staat D66 voor zoveel mogelijk keuzevrijheid om te kiezen voor een oplossing die aansluit bij de persoonlijke woonsituatie van mensen.

Geen dak onbenut
D66 wil een GroeneDaken-fonds! De gemeente moet een GroeneDaken-fonds opzetten waarin Amsterdammers een aandeel kunnen kopen. Zij ontvangen jaarlijks meer rente dan dat zij nu op hun spaarrekening krijgen. Hierdoor verdienen huiseigenaren, VVE’s, bedrijven en woningcoöperaties aan het verhuren en vergroenen van hun dak. Het fonds realiseert zo groene daken, terwijl investeerders en dakbezitters er beide aan verdienen. Dat is goed voor de economie én goed voor het klimaat. Daarnaast spelen bedrijven en andere instellingen een cruciale rol in het opwekken van duurzame energie. De honderd grootste daken van Amsterdam zijn goed voor 15% van het totale potentieel aan Amsterdamse zonne-energie. Met elk van deze honderd bedrijven en instellingen wordt een plan van aanpak gemaakt voor zonne-energie. Waar dit geen mogelijkheid blijkt te zijn worden er groene daken gerealiseerd. Er wordt uitgegaan van een ja, tenzij benadering: daken worden benut, tenzij gemotiveerd kan worden waarom hiervan af wordt geweken.

Klimaatbestendig & draagvlak
Om Amsterdam leefbaarder en aangenamer te maken, maar ook te zorgen voor meer buffers om zware neerslag op te vangen en voor meer schaduw zodat de temperatuur in de stad dragelijk blijft is een groene stad prioriteit. Prioriteiten zullen we niet rucksichtslos erdoorheen duwen. Draagvlak voor de klimaatplannen en energietransitie is cruciaal. We betrekken inwoners bij ingrijpende beslissingen in hun leefomgeving en zorgen ervoor dat informatie begrijpelijk, goed en toegankelijk beschikbaar is. Voor elk gebied in de aardgasvrije wijken-aanpak komt er een burgerberaad om mee te kijken en zelf voorstellen te doen op het gebied van communicatie, techniek, spelregels, governance en onderzoek. Zo wordt gezocht naar de meest betaalbare en rendabele oplossingen die het beste past bij de situatie en woonomgeving, in plaats van één standaardoplossing voor iedereen.

Klik hier voor het volledige hoofdstuk en het volledig verkiezingsprogramma.