Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 29 april 2021

Volgende stap voor de ‘bibliotheek van de toekomst’ is genomen

Het investeringsbesluit voor de bouw van de OBA NEXT is aangenomen in de Amsterdamse gemeenteraad. En dat is goed nieuws want met de OBA Next komt er een bibliotheek in de snelgroeiende woonwijk rond de Zuidas en kan de OBA Amsterdam werken aan de bibliotheek van de toekomst. Raadslid Marijn Bosman: ‘‘De snelgroeiende wijk de Zuidas heeft een bibliotheekvestiging nodig. D66 wil dat de OBA NEXT juist hier een openbare ontmoetingsplek wordt die kansengelijkheid bevordert. D66 is enthousiast over de samenwerking met o.a. de IMC weekendschool, Stichting Argan, en House of Skills. Zo kan de OBA een stimulerende plek voor alle Amsterdammers blijven en helpen bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden en talent”.

De stad verandert, Amsterdammers veranderen, OBA verandert mee
De Openbare Bibliotheek Amsterdam bestaat al meer dan 100 jaar. Wat D66 betreft komen daar nog wel 100 jaar bij. Maar dan moeten we wel nadenken over de toekomst. Cijfers laten namelijk zien dat het aantal uitgeleende boeken sterk daalt, terwijl het bezoek juist toeneemt: Amsterdammers gebruiken de bibliotheek op een nieuwe manier en hebben behoefte aan ander aanbod. Daar gaan de OBA Next bij helpen. Het is de bedoeling dat de buurtvestigingen van de OBA (ook in de avonden) beschikbaar komen voor buurtactiviteiten. De OBA NEXT gaat programmering ontwikkelen die in alle OBA’s in Amsterdam worden ingezet met als hoofddoel de bestrijding van laaggeletterdheid en het verhogen van digitale vaardigheden van Amsterdammers. Bosman: ‘‘Met de nieuwe bibliotheek gaat  de OBA programmering ontwikkelen die goed inzetbaar is voor alle buurtbibliotheken in Amsterdam. Op deze wijze kan de OBA mee ontwikkelen met de digitalisering van onze samenleving.’’

Verbinding op de Zuidas
De Zuidas wordt regelmatig gezien als een plek met kille kantoren achter hoge figuurlijke drempels met weinig verbinding met de rest van de stad. In de OBA NEXT Zuidas gaat dit helemaal anders. Het stadsbestuur heeft samenwerkingsverbanden gesmeed tussen het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en de bibliotheek. Bijvoorbeeld door de verbinding te leggen met de arbeidsmarkt, denk hierbij aan de VU, de IMC Weekendschool, TechConnect en House of Skills die een plek krijgen in de OBA NEXT plek krijgen. Een belangrijk uitgangspunt voor de OBA NEXT is om als nieuwe plek bij te dragen aan de ontwikkeling van betrouwbaarheid van kennis en informatie en ontwikkelen van digitale vaardigheden en talent. Hiervoor zijn bijvoorbeeld partnerschappen met jongerencentrum Argan en het Huis van de Journalistiek opgezet. Verscheidene kantoren op de Zuidas hebben hun samenwerking toegezegd. Zo vindt in de OBA NEXT een nieuwe wisselwerking en gesprek plaats dat nodig is in de stad.

De Zuidas als woonwijk
Bovendien is de bibliotheek er voor de Zuidas als woonwijk. Er staan nu drieduizend woningen op de Zuidas, maar dit aantal groeit snel, naar wel 10 duizend de komende jaren. Het is logisch dat er een extra vestiging juist hier komt. Daarbij is het geweldig dat deze nieuwe bibliotheek zich ook toelegt om de ontwikkeling van de hele stad en verbinding tussen verschillenden groepen in Amsterdam. De ambitie van de OBA NEXT is dat het een plek wordt waar mensen uit verschillende werelden elkaar gaan ontmoeten en waar het gonst van de uitwisseling van kennis, culturele verschillen en inzichten. Marijn Bosman: ‘‘Het is goed om een laagdrempelige openbare ruimte op de Zuidas in te richten waar het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en Amsterdammers elkaar ontmoeten. Daarnaast is de Zuidas in transitie van een kantorendistrict tot een gemengde woonwijk waar ook een bibliotheek bij hoort.’’

Wil je meer weten over de planontwikkeling voor de OBA NEXT? Klik dan hier en ga naar de stukken onder agendapunt 3.