Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 maart 2019

Waterschapsverkiezingen

Op 20 maart 2019 zijn gelijktijdig met de Provinciale Statenverkiezingen de verkiezingen voor de Waterschappen. Sinds 2009 verlopen deze verkiezingen via kandidatenlijsten. D66 heeft zich vanaf dat moment aangesloten bij de waterschapspartij WaterNatuurlijk. WaterNatuurlijk is de grootste landelijke waterschapspartij.

WaterNatuurlijk
WaterNatuurlijk is in 2008 speciaal opgericht om de belangen van natuur, milieu, landschap en recreatie in de waterschappen beter te beschermen. De WaterNatuurlijk-bestuurders zetten zich in voor schoon, veilig, gezond en betaalbaar water. WaterNatuurlijk is vertegenwoordigd in alle 22 waterschappen. Bij de waterschapspartij zijn diverse natuur- en milieuorgansiaties aangesloten. Naast D66 werkt ook GroenLinks samen met deze partij.

Op de website: https://www.waternatuurlijk.nl/amstel-gooi-en-vecht/ kunt u het programma en de toelichting op de kandidaten vinden.

Voor D66 staan op de lijst in het waterschap Amstel, Gooi & Vecht:

4. Pieter de Groene
6. Marjolein Meerburg
11. Wilbert Kroesen
14. Casper Colenbrander (ook JD)
16. Bart Vink
21. Boris van der Ham