Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 27 september 2021

Welkom terug: raadslid Bart Vink

De fractie van D66 heeft sinds deze maand een nieuw raadslid om de Amsterdamse fractie te versterken: Bart Vink! Voor sommige een oude bekende. Hij nam in de raadsperiode 2014-2018 ook plaats in de gemeenteraad namens D66 en is inmiddels weer terug van weggeweest. Hij zal zich bezig gaan houden met de portefeuilles duurzaamheid en digitalisering. Raadslid Vink: ‘‘Ik kijk er naar uit mij weer in te zetten voor de Amsterdammers.’’

Duurzaamheid, digitalisering en rekeningencommissie
Vink gaat zich bezighouden met duurzaamheid en digitalisering én hij wordt voorzitter van de rekeningencommissie. Hij is in leeftijd meteen de oudste in de D66-fractie. Hij is een ervaren kracht uit het veld door zijn jarenlange activiteiten als hbo-docent ruimtelijke ordening en vooral door zijn werk bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (en haar voorgangers VROM, VenW en IenM). Hij heeft zich daar niet alleen als manager bezig gehouden met de toekomstige inrichting van ons land en ruimtelijke keuzes rond Schiphol maar ook vorm gegeven aan modernisering van het milieubeleid en het programma “duurzaam doen”. Daarmee werden bedrijven en burgers geïnspireerd en verleid om meer duurzame keuzes te maken en bij te dragen aan een gezond land dat minder afhankelijk is van fossiele brandstoffen (en de soms dubieuze leveranciers daarvan). Die ervaring kan hij goed gebruiken in de Amsterdamse gemeenteraad.

Terug van weggeweest
In de periode 2014-2018 heeft Vink al in de gemeenteraad gezeten namens D66. Hij heeft zich in die periode ingezet voor een overheid die zich meer opstelt als facilitator en partner in plaats van bureaucratische regelzucht. Met een achtergrond in stadsgeografie, economische geografie en planologie is hij een bedreven kracht geweest in de ruimtelijke ordening en mobiliteitsopgave van Amsterdam. Ook hield hij zich bezig met de gemeentelijke deelnemingen en was hij voorzitter van de raadscommissie bouwen, wonen, wijkaanpak en dierenwelzijn. Hij heeft zich jaren ingezet voor een Amsterdam waar ruimte is. Ruimte om te leven en ruimte waarin iedereen zichtbaar zichzelf kan zijn. Als vader van twee dochters, maar ook als Joodse Amsterdammer is dat voor hem, net als voor D66, nog steeds wezenlijk. ‘‘De stad is ongekend populair. Dat brengt ook veel werk met zich mee om iedereen die dat wil ruimte te geven om in en om de stad te wonen, werken, recreëren en zich te verplaatsen tussen alle activiteiten op een dag. ‘Ruimte voor de stad’ staat voor mij dan ook centraal bij mijn inzet in de gemeenteraad. Ruimte om te leven. Ruimte om zichtbaar jezelf te zijn. Ruimte ook om gezond en zoveel mogelijk duurzaam te leven. Ruimte!’’

Na anderhalf jaar in de Provinciale Staten is Vink weer terug in de Amsterdamse gemeenteraad. Bart, welkom terug!